- Advertisement -spot_img
Ana SayfaManşetÇoklu Buluta Geçiş, İşletmelerin Düşünce Yapısını Da Değiştiriyor

Çoklu Buluta Geçiş, İşletmelerin Düşünce Yapısını Da Değiştiriyor

- Advertisement -spot_img

Bulut teknolojisi artık kurumsal BT stratejisinin oldukça önemli bir parçası. İşletmeler arasında gittikçe önem kazanan bu fenomen, çoklu bulut olarak da bilinen bulut çözümlerini dağıtmaya yönelik bir seç ve karıştır (pick’n’mix) yaklaşımı olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yıl 11.’si yayınlanan Yıllık Flexera 2022 Bulut Durumu Raporu da bulut kullanımının dünya çapında giderek daha yaygın hâle geldiğini gösteriyor. Rapora göre ankete katılanların yüzde 89’u artık çoklu bulut stratejisine sahip olduklarını belirtiyor. 2021 yılında yüzde 92 olan bu oranda küçük bir düşüş görülse de genel bulutta yüzde 8’den yüzde 9’a doğru bir artış, çoklu özel buluttaysa yüzde 2 oranında bir artış görülüyor. 

Tüm bunlar, çoklu bulutun hâlâ bir standart olarak konumlandığını gösteriyor ancak kuruluşların çoklu buluta ulaşma yolları, ihtiyaçlarına ve seçilen sağlayıcılara bağlı olarak değişiyor. Birçok kuruluş hem genel hem de özel bulutların kullanımını birleştiren hibrit bir yaklaşım benimsiyor. Bu tablo, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de benzer bir şekilde seyrediyor. Çoklu bulut yaygın olarak, farklı uygulama iş yükleri için birden çok genel ve özel bulut kullanılması olarak tanımlanıyor. Birden çok bulut platformuna geçiş hakkında soru sorulduğunda, karar vericilerin ağırlıklı olarak esnekliğe ve genel BT maliyet yönetimine odaklandığı görülüyor. Birçoğu da çoklu bulutun güvenilir felaket yönetimi, artırılmış veri güvenliği & uyumluluk ve çeşitli performans seviyeleri sağladığını belirtiyor.

Dell Technologies Kamu Sektörü Bölge Satış Yöneticisi Serdar Lüle, çoklu buluta geçişin aynı zamanda işletmelerin düşünce yapısında da önemli bir değişime neden olduğunu söylüyor. “Asgari bir getiri karşılığında yıllarca maliyeti yüksek dijital dönüşüm çabası sürdüren kurumsal işletmeler artık doğru sonuçları sağlayan çözümler arıyor. Bulut teknolojilerinin kullanımını operasyonel verimlilik, yenilik yapma ve maliyetleri düşürme gibi somut iş hedefleriyle uyumlu hâle getirmek istiyorlar. Çoklu bulut ile işletmeler, iş yükü gereksinimlerine göre ve iş hedefleriyle en iyi eşleşen bulut platformlarını seçebiliyor. Bu da işletmelerin, çoklu bulut stratejilerini performans ve maliyet tasarrufu açısından tanımlamalarına olanak sağlıyor.” Lüle ayrıca, çoklu buluta ilişkin güçlü bir strateji oluşturmak için izlenmesi gereken adımlara da dikkat çekiyor.

Daha çok bulut, daha fazla karışıklık demek

Giderek daha fazla işletmenin all-in cloud stratejisini benimsemesi, tek bir altyapı içinde daha fazla bulut sağlayıcısı ve çözümü anlamına geliyor. Daha fazla teknolojiye sahip olmak da her zaman tek bir teknolojiye sahip olmaktan daha karmaşık olacak; bu çoklu bulut için de geçerli. Öyle ki çoklu bulut modelleri; çoklu bulut tasarımı, özel ve genel bulutların uygulanması ve entegrasyonuna karşılık geliyor.

 Kuruluşlar, net bir çoklu bulut yaklaşımına sahip oldukları iddiasında bulunsalar da gerçek şu ki birçok kuruluş, hızlı ve daha düşük bir maliyetle sonuç elde etmek için plansız bir yaklaşım benimsiyor ancak zaman içinde modellerini kendi özel ihtiyaçlarına uygun hâle getiriyor. Bu yaklaşım, çeviklik ve daha hızlı yatırım getirisi (ROI) gibi faydalar sağlarken, zaman içinde benimsemeye yönelik motivasyonu azaltabilecek çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor. Örneğin, kötü yönetilen bir çoklu bulut, işletmenin güvenlik sorunlarına yanıt verme hızını olumsuz etkileyebiliyor.

 Ayrıca, iş hedeflerinin bulut stratejileriyle uyumlu hâle getirilme ihtiyacına rağmen, 11. Yıllık Flexera 2022 Bulut Durumu Raporu, genel bulut harcamalarının artık BT bütçelerinde önemli bir kalem olduğunu gösteriyor. Yine rapora göre, tüm katılımcıların yüzde 8’i her yıl genel buluta 60 milyon doları aşkın harcama yapıyor, yarısından fazlası 2,4 milyon dolardan fazla harcıyor. Büyük kuruluşların genel bulut harcamaları çok daha fazla. Kuruluşların yüzde 37’si yıllık bulut harcamalarının 12 milyon doları aştığını, yüzde 80’i de harcamalarının yılda 1,2 milyon dolardan fazla olduğunu belirtiyor.

Kanal ortakları için fırsatsa burada başlıyor. Kurumsal düzeydeki işletmeler, bu karmaşık ortamda yol almalarına ve mimari büyüdükçe verimlilik optimizasyonu ve maliyet yönetimi için uygun BT ve hizmet yelpazesini bir araya getirmelerine yardımcı olacak bir uzmana ihtiyaç duyuyor.

Çoklu bulut fırsatını değerlendirmek önemli

Kuruluşların sahip oldukları farklı iş yükleri için giderek birden çok bulut platformu seçmesiyle birlikte Yönetilen Hizmet Sağlayıcıların (MSP’lerin), kuruluşların bu yeni düzende ilerlemelerine yardımcı olması için doğru bir zaman.

Doğru satıcı ve kanal ortağıyla kuruluşlar, buluta ilişkin sorunlarını en aza indirebilir ve vadedilen faydaların çok kısa sürede elde edilebileceğinin rahatlığını hissedebilirler. Bu noktada da MSP’ler için büyük bir fırsat bulunuyor: çoklu bulut uygulaması için modern, türünün en iyisi bir yaklaşım tasarlamak için gereken uzmanlık, beceri ve çözümleri sağlamak.

Örneğin, karar vericiler için bulut stratejilerini tanımlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak. Tüm kurumsal işletmeler, korunması gereken önemli bir veri ayak izine sahip. Ancak karmaşık bir bulut yolculuğu, doğru bir uzmanlık olmadan bu verilerin yönetilmesini, kullanılmasını ve korunmasını son derece zorlaştırıyor. Bu zorluk MSP’lere, BT tedarikçisinden güvenilir danışmana geçiş imkânı sunarak genel ve özel bulutta veri stratejileri hakkında rehberlik etme şansı veriyor.

Ayrıca maliyetleri düşürmek kuruluşlar için çoklu bulutu benimsemede kritik bir etken olduğundan MSP’lerin, önerdikleri herhangi bir bulut çözümünün bu ihtiyacı karşılayabileceğini garanti etmesi gerekiyor. İşletmeler için başarının anahtarı, CapEx ve OpEx arasında doğru dengeyi kurarken, aynı zamanda işletmenin büyümesiyle ölçeklendirme yapabilmek için yeterli esnekliği sağlamak ancak tüketimin azalması durumunda da finansal riski azaltmaktır.

Göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör olduğundan doğru teklifleri oluşturmak zor olabilir. Bununla birlikte, çoklu bulut fırsatı büyüdükçe MSP’lerin kesinlikle tekliflerini farklılaştırması gerekecektir. Bu, tüm kurumsal şirketler için uçtan uca bir çözüm veya hizmet verdikleri kurumsal endüstrilerin kendilerine özgü ihtiyaçlarını karşılayan özel teklifler şeklinde olabilir.

Müşteriler daha az şirket istiyor

Çoklu buluta geçmelerine rağmen kurumsal işletmeler, dijital dönüşüm söz konusu olduğunda daha fazla değil, daha az şirketle çalışma isteklerini dile getiriyor. Tam bir çözüm sunulmasına yönelik bu istek, MSP’lerin çoklu bulut için oluşturacakları teklifleri hazırlarken kesinlikle göz önünde bulundurmaları gereken bir husus.

Özel, genel ve uç kaynaklar arasında yönetimi kolaylaştıran uygun bir altyapı ve işletim modeli sağlayan bütünsel bir çoklu bulut çözümü sunmak, karmaşık, genişleyen çoklu bulut mimarilerini kontrol altına almak isteyen kurumsal işletmeleri cezbedecek en önemli etken olacak.

Çoklu bulut modelleri, kurumsal işletmelerin hızlı dönüşüm için ihtiyaç duyduğu esnekliği sunarken, plan dâhilinde yapılmayan anlık dağıtım stratejileri, benimsemeye yönelik motivasyonu, henüz olmadıysa da, yakında azaltmaya başlayacaktır. Burada yine MSP’ler için bir fırsat bulunuyor. Kapsamlı BT uzmanlıklarıyla MSP’ler, müşterilere mevcut çoklu bulut ortamlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için en iyi BT çözümleri ve hizmetleri hakkında faydalı önerilerde bulunabilirler. MSP’ler ayrıca, sadece bir yazılım değil, aynı zamanda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak üzere satıcılarla ortaklık kurarak yönetim ve dönüşümde güvenilir danışmanlar olarak hizmet verebilirler.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Haber Başlıkları

- Advertisement -spot_img

Haber Başlıkları

- Advertisement -spot_img